Velkommen

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde informationer om mit politiske arbejde i Venstre

Følg mig på Facebook

Der skal turbo på at få lokalplanerne gjort færdig

Af Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, Medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre

 

Sagen om Hulsøvang 20 viser, at det er afgørende vigtigt hurtigt at få gjort de nye lokalplaner færdige. Der udestår et stort arbejde. Venstre er parat til at prioritere dette arbejde. Sagen om Hulsøvang 20 viser, hvor mange ressourcer det koster for kommunen, at planerne ikke er opdaterede og færdige. De opdaterede planer vil skabe tryghed for såvel ejere som fremtidige købere om gældende rammer i området.

 

Fra Venstres side er vi glade for, at der i Miljø- og Planudvalget den 13. september 2019 var enighed om at indstille et § 14 forbud over for byggeriet på Hulsøvang 20.

 

Det kan vi bl.a. takke de mange borgere for, som har engageret sig i sagen og givet deres underskrift på underskriftsindsamlingen. Vi håber også, at mange borgere vil deltage i det kommende arbejde med at få gjort lokalplanerne færdige.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76