Fingeraftryk
Valg 2013
Følg mig på Facebook

Fingeraftryk

Marts 2019

Initiativretsforslag fra Venstre om badevandskvaliteten syd for Rungsted Havn

Fra Venstres side havde vi sat sagen på dagsordenen, da vi synes, at kommunen skal prioritere at få løst sagen inden badesæsonen. Vi synes ikke, at kommunen har fremlagt oplysninger, som tyder på, at problemet vil blive løst i år. Dagsordenspunktet den 14. marts i MPU var en early warning om, at kommunen snart sætter skilte op, hvor de endnu engang fraråder badning på strækningen. Vi kan konstatere, at der ikke er sket særlig meget siden sidste år. Beboerne i området er utålmodige efter, at der findes en løsning. Formålet med forslaget er at sikre, at der arbejdes på en løsning inden badesæsonen, samt at høre hvad der gøres for at sikre netop det. Borgmesteren mente ikke, at det var en sag for kommunalbestyrelsen, og at den skulle løses i udvalget. Fra Venstres side er det vores vurdering, at kommunen ikke rigtig gør noget. Således blev sagen ikke behandlet på mødet i Miljø- og planudvalget den 11. april og kommer dermed heller ikke på mødet i kommunalbestyrelsen den 29. april. Det er tydeligt, at der ikke rigtig sker noget. Venstre bliver ved med at presse for en løsning. Strækningen, som skal undersøges er ikke ret lang, og det burde derfor kunne klarlægges inden badesæsonen.

 

Februar 2019

Initiativretsforslag fra Venstre om trafikplan for Hørsholm

I lyset af sagen om lukningen af Grønnegades østlige udkørsel og de mange planlagte nybyggerier i Hørsholm Kommune, bl.a. PH Parkforeslog vi fra Venstres side, at der blev udarbejdet en trafikplan (fremkommelighedsplan), som skal sikre, at borgerne kan komme ud og ind af byen med bil og kollektiv transport. Der var tilslutning til at udarbejde en sådan plan inden for rammerne af den kommende kommuneplan.

 

Endelig vedtagelse af spildevandsplan for Hørsholm Kommune 2018-24

Venstre gjorde ligesom deltagende borgere opmærksom på, at spildevandsplanen var svært tilgængelig og ikke på nogen særlig klar måde beskrev, hvad udfordringerne var, og hvordan vi ville løse dem. Borgmesteren lovede, at der fremadrettet ville blive arbejdet med fremstillingen af sagen, som skulle være let tilgængelig for borgerne.


Januar 2019

Konservativt initiativretsforslag om Grøn nytårsplan for opfyldelse af FN’s verdensmål

Fra Venstres side hilste vi forslaget om at kommunen skulle bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål velkommen, idet vi dog synes, at Konservative havde udvalgt en række populære temaer og undladt systematisk at gennemgår listen over mål for relevante mål for kommunen. Vi savnede således mål vedrørende CO2 belastningen ved kommunal nedrivning, affaldshåndtering, plantning af træer og vandområdet. Der kunne være flere. Forslaget blev derfor sendt tilbage på værkstedet med henblik på at udvide paletten af områder, som skal indgå i planen.

 

Godkendelse af takster for Hørsholm Vand ApS

Jeg efterlyste en pressemeddelelse, som forklarede baggrunden for reduktionen af vandudgifterne. Borgmesteren lovede dette. Løftet blev desværre ikke overholdt.