Regionen
Følg mig på Facebook

 

Venstre med i budgetforlig som styrker akutområdet og psykiatrien

 

I Venstre er vi glade for at være med i budgetforliget i Region Hovedstaden, som styrker akutområdet og psykiatrien. Begge områder trænger til et løft, og det har budgetforligskredsen i Region Hovedstaden prioriteret.

 

Konkret medfører budgetaftalen, at der vil blive tilført 46,3 mio. kr. til akutområdet på hospitalerne. Mere personale til akutområdet gavner hele hospitalet og dermed alle patienter. Det betyder, at vi fremadrettet kan tilbyde hurtigere udredning og behandling i akutmodtagelsen. Det vil aflaste de øvrige afdelinger og kan nedbringe overbelægning. Det indebærer, at hvis man bliver syg eller kommer til skade, så kan man forvente at komme hurtigere til på akutafdelingen og hurtigere hjem igen.

 

I forhold til psykiatrien investeres 63 mio. kr., som bl.a. går til at styrke det tværgående arbejde for børn og unge i psykiatrien, der skaber sammenhæng mellem behandling og skole og forebygger genindlæggelser. Man vil også forbedre de fysiske rammer for børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Venstre har lagt vægt på, at behandlings- og udredningsretten bliver overholdt. Vi er glade for, at der var enighed om at prioritere dette, så vi fremover mindsker risikoen for lange ventelister til regionens hospitaler.

 

Endelig er vi glade for, at det ikke var nødvendigt at spare på busdriften, men tværtimod har været muligt at foretage store investeringer i Lokalbanen i Nordsjælland, som trænger til fornyelse af skinner, stationer mv. Dette arbejde tager man nu hul på.


Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76