Velkommen

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde informationer om mit politiske arbejde i Venstre

Følg mig på Facebook

Vi skal sikre sengepladser til alle i Nordsjælland

 

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Regionsrådet for Hovedstaden for Venstre og Hørsholm Kommunalbestyrelse

 

Som bekendt ser det desværre ud til, at der ikke bliver nok sengepladser på det kommende supersygehus i Hillerød til at dække behovene i de otte kommuner, som i dag hører under hospitalet, herunder Hørsholm.

I Region Hovedstadens analyse af mulighederne for at sikre nok sengekapacitet på det Nye Hospital i Hillerød nævnes det som en af løsningsmulighederne, at borgerne i Hørsholm kommune flyttes ud af optageområdet til Gentofte hospital. Den mulighed støtter jeg, da alternativet let kan blive at patienter, som har brug for hospitalsbehandling, i stedet vil blive tilbudt behandling i de regionale sundhedshuse i Helsingør eller Frederikssund.

Sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund er netop ikke hospitaler og derfor synes jeg, at det er en bedre løsning at flytte patienterne fra en kommune ud af optageområde nord og til et optageområde med plads, dvs. optageområde midt, hvor Gentofte/Herlev hospital ligger. Gentofte ligger også rent transportmæssigt bedre for borgerne i Hørsholm end Nyt Nordsjællands hospital i Hillerød og sundhedshusene i Helsingør og Frederikssund gør.

Denne løsning vil sikre, at der er nok plads på Nyt Nordsjællands hospital i Hillerød til samtlige borgere i kommunerne i Nordsjælland samt undgå, at patienter fra hele optageområdet vil blive kørt rundt i hele Nordsjælland til de regionale sundhedshuse, når de har brug for hospitalsbehandling. De regionale sundhedshuse kan så tage sig af de opgaver, som de bedst kan løse, bl.a. røntgen, blodprøvetagning, småskader mv.


Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76