Mærkesager
Her sidder jeg.
Følg mig på Facebook

Region Hovedstaden

 

 

Mærkesager – Regionsvalget 2017

Jeg genopstiller og vil kæmpe for bl.a. følgende:

  • Patienten skal i centrum og
  • have hurtig behandling af høj kvalitet
  • Patienterne skal hjælpes nemt gennem sundhedsvæsenet

fra hospital til kommunal genoptræning, ikke mindst psykisk syge og ældre borgere

  • Et produktionskøkken på det nye hospital i Hillerød
  • Bedre hjælp til psykisk syge
  • Bedre veje og kollektiv transport
  • Uddannelse og praktikpladser til unge
  • Mere sundhed mindre bureaukrati

Stem på en politiker, som gør en forskel og lytter til borgere, patienter, sundhedspersonale mv.

 

Stem på en kandidat som gør en forskel