Mærkesager
Her sidder jeg.

Region Hovedstaden

 

 

Mærkesager – Regionsvalget 2017

Jeg genopstiller og vil kæmpe for bl.a. følgende:

  • Patienten skal i centrum og
  • have hurtig behandling af høj kvalitet
  • Patienterne skal hjælpes nemt gennem sundhedsvæsenet

fra hospital til kommunal genoptræning, ikke mindst psykisk syge og ældre borgere

  • Et produktionskøkken på det nye hospital i Hillerød
  • Bedre hjælp til psykisk syge
  • Bedre veje og kollektiv transport
  • Uddannelse og praktikpladser til unge
  • Mere sundhed mindre bureaukrati

Stem på en politiker, som gør en forskel og lytter til borgere, patienter, sundhedspersonale mv.

 

Stem på en kandidat som gør en forskel

 

 

Følg mig på Facebook