Velkommen

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde informationer om mit politiske arbejde i Venstre

Stem JA
Følg mig på Facebook

Myter om Hørsholm Kommunes økonomi

 

Af Anne Ehrenreich, Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V)

I forbindelse med debatten om taksterne i SFO’erne har mange borgere peget på, at kommunalbestyrelsen ikke burde have besluttet at bygge skøjtehal nr. 2 og i stedet brugt pengene til at opretholde den lavere takst. Det er et synspunkt, vi fra Venstre har stor sympati for, da vi ikke har støttet byggeriet af ishallen.

Flere politikere og andre meningsdannere har på de sociale medier svaret borgerne, at man ikke kan bruge anlægsmidler til at betale for driftsudgifter. Det er en sandhed med modifikationer. Det er sådan, at kommunalbestyrelsen frit kan beslutte at bruge anlægsmidlerne til at nedbringe kommunens gæld. Den øvelse frigør driftsmidler svarende til udgifterne til at betale for gælden (renter mv.). Dette er helt normal procedure i Region Hovedstaden, hvor vi ofte prioriterer på den måde. Borgerne har derfor ret i, at kommunalbestyrelsen kunne have prioriteret anderledes.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76