Velkommen

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde informationer om mit politiske arbejde i Venstre

Følg mig på Facebook

Så er den gal igen med at lytte til borgerne

Allerede på torsdag to dage efter kommunalvalget skal Miljø- og planlægningsudvalget behandle forslaget til kommuneplan, som vel er kommunens mest vidtrækkende plandokument og gælder for perioden 2017-29. Borgerdialogmødet i forbindelse med dette vigtige dokument bestod af en samtalesalon på Gågaden i forbindelse med Kulturdagen i juni måned, hvor der indkom nogle kommentarer. Efterfølgende er modtaget et stort antal høringssvar fra borgerne, bl.a. fra Gøgevangskvarteret om lokalplaner.

Der lægges fra kommunens administration op til, at de mange høringssvar stort set ikke skal medføre ændringer af kommuneplanen. Hele processen og resultatet er desværre et klart udtryk for, hvordan der ikke bliver lyttet til borgerne, og hvordan tingene bliver jaget igennem i kommunen. Fra Venstres side vil vi i den videre proces arbejde for, at de mange indspil bliver reflekteret i den endelige plan.

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76