Velkommen
Følg mig på Facebook

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde informationer om mit politiske arbejde i Venstre

 

Venstre foreslår serviceforbedringer til borgerne

Af Anne Ehrenreich, medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse (V)

På kommunens netop afholdte budgetkonference har Venstre bl.a. stillet forslag om at forbedre servicen over for borgerne på et par områder.

For det første oplever mange ældre ofte at få besøg af forskellige hjemmehjælpere. Vi har bedt kommunen undersøge mulighederne for, at vi kan sikre større stabilitet i den kommunale service på området. Det giver større tryghed og opleves som en større hjælp, når man har den samme hjælper gennem længere tid.

For det andet har vi inspireret af Greve Kommune stillet forslag om, at borgerne skal kunne bestille tid i borgerservice, så unødig ventetid begrænses. Det tror vi, mange borgere vil opleve som en kvalitetsforbedring i kontakten med kommunen.

Vi tror, at de to forslag kan gennemføres uden økonomiske omkostninger for kommunen.

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76