Velkommen

Velkommen til min hjemmeside hvor du kan finde informationer om mit politiske arbejde i Venstre

Følg mig på Facebook

 

Gode muligheder for at undgå busbesparelser i Region Hovedstaden i 2019

 

Af Anne Ehrenreich, på vegne af Venstres gruppe i Regionsrådet for Hovedstaden

 

Movias regnskabsresultat for 2017 som netop er offentliggjort viser et bedre regnskabsresultat end forventet. Region Hovedstaden skal have ca. 50 mio. kr. retur. Efterreguleringen dækker både over reducerede driftsomkostninger og øgede indtægter i forhold til det budgetterede. Efterreguleringen vil fremgå af budgettet for 2019 for kollektiv trafik og bidrage til at begrænse behovet for besparelser. Situationen forbedres yderligere af, at Trafik- Bygge- og Boligministeriet har givet Movia tilsagn om at finde en løsning på den såkaldte dobbeltfaktormodel, som medfører, at Region Hovedstaden vil få lavere indtægter, når man sætter buspassagerer af ved metroen. Det er glædeligt, at Trafik-, Bygge- og Boligministeriet har indset, at dette problem skal løses. Alle disse ting medfører, at økonomien ikke er så presset i 2019, som oprindeligt forventet af region Hovedstaden. De øgede indtægter og afskaffelsen af dobbeltfaktormodellen forbedrer ligeledes økonomien fremadrettet, men løser ikke udfordringen, som fortsat vil indfinde sig frem mod 2021. Fra Venstres side glæder vi os over, at vi nu i Region Hovedstaden får bedre tid til at finde fornuftige løsninger på udfordringerne. I Venstre vil vi fortsat arbejde målrettet for at sikre, at borgerne i yderområderne fortsat har gode bus- og togforbindelser, så de nemt kan komme til og fra arbejde, skole mv.

 

 

Anne Ehrenreich, Sømandshvilevej 7, 2960 Rungsted Kyst, Tlf.: 45 76 93 30, Mobilnr.: 30 57 19 76